Kinh Doanh: 090 1818 028

Dịch vụ: 0938 900 817

BẢNG GIÁ XE

Peugeot 408 Thế Hệ Mới
Peugeot 408 Thế Hệ Mới - ALLURE

Giá xe 999.000.000đ
Phí trước bạ 119.880.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 480.700đ
Phí đăng ký biển số xe 20.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.141.260.700đ

999 triệu đồng

Peugeot 408 Thế Hệ Mới
Peugeot 408 Thế Hệ Mới - PREMIUM

Giá xe 1.099.000.000đ
Phí trước bạ 131.880.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 480.700đ
Phí đăng ký biển số xe 20.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.253.260.700đ

1.099 triệu đồng

Peugeot 408 Thế Hệ Mới
Peugeot 408 Thế Hệ Mới - GT

Giá xe 1.249.000.000đ
Phí trước bạ 149.880.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 480.700đ
Phí đăng ký biển số xe 20.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.421.260.700đ

1.249 triệu đồng

Peugeot 5008
Peugeot 5008 Premium

Giá xe 1.129.000.000đ
Phí trước bạ 135.480.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 480.700đ
Phí đăng ký biển số xe 20.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.286.860.700đ

1.129 triệu đồng

Peugeot 5008
Peugeot 5008 GT

Giá xe 1.229.000.000đ
Phí trước bạ 147.480.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 480.700đ
Phí đăng ký biển số xe 20.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.398.860.700đ

1.229 triệu đồng

Peugeot 3008
Peugeot 3008 Allure

Giá xe 949.000.000đ
Phí trước bạ 113.880.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 480.700đ
Phí đăng ký biển số xe 20.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.085.260.700đ

949 triệu đồng

Peugeot 3008
Peugeot 3008 Premium

Giá xe 1.039.000.000đ
Phí trước bạ 124.680.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 480.700đ
Phí đăng ký biển số xe 20.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.186.060.700đ

1.039 triệu đồng

Peugeot 3008
Peugeot 3008 GT

Giá xe 1.129.000.000đ
Phí trước bạ 135.480.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 480.700đ
Phí đăng ký biển số xe 20.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.286.860.700đ

1.129 triệu đồng

Peugeot 2008
Peugeot 2008 Active

Giá xe 749.000.000đ
Phí trước bạ 89.880.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 480.700đ
Phí đăng ký biển số xe 20.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 861.260.700đ

749 triệu đồng

Peugeot 2008
Peugeot 2008 GT Line

Giá xe 789.000.000đ
Phí trước bạ 94.680.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 480.700đ
Phí đăng ký biển số xe 20.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 906.060.700đ

789 triệu đồng

Traveller
Premium 7 chỗ

Giá xe 1.589.000.000đ
Phí trước bạ 190.680.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 480.700đ
Phí đăng ký biển số xe 20.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.802.060.700đ

1.589 triệu đồng

d